luni, 9 octombrie 2017

ATENȚIE LA SERVICIILE SECRETE !

Am citit pe email, cu destul interes și speranță articolul „Se sparge Securitatea?” Scris de Petru Romoșan, 08 octombrie 2017, în „Politics” și preluat de http://www.corectnews.com/politics/se-sparge-securitatea care mi-a trimis link-ul.
Cu sinceritate vă relatez că am comparat momentele trăite vizavi de cele relatate în articol, și nu numai, eu fiind angrenat direct încă din decembrie 1989 în preluarea întregii resurse tehnice de la fostul Inspectorat județean de miliție și securitate Brăila. Pentru  neștiutorii de azi, eram sub acoperire, mă chema Popa Ioan .
În această postură am fost nevoit să „navighez” ca ofițer superior, fidel DOAR țării mele și să iau și decizii personale uneori contrar tendințelor de mediu sociopolitic fiind convins că unii din fosta miliție și securitate sunt ca și mine ofițeri care au depus jurământul de credință României și românilor indiferent de vremelnicia unor lideri de comandă, de partid slugarnici și oportuniști.
Am pornit în misiunea mea de la ideea că ORICE STAT, ÎN ORICARE REGIM ȘI TIMP AL ISTORIEI A AVUT ȘI UTILIZAT MIJLOACE TEHNICE OPERATIVE ÎN SPRIJINUL TEHNICILOR INFORMATIVE PENTRU INTERESUL NAȚIONAL. 
O bună expertiză  diplomatică și  informativă globală, de tendințe, poate reduce exponențial pierderile omenești și proteja ARTISTIC interesele naționale, fundamentul SACRU al muncii lor. UNII din operatorii angajați ferm în metodele COMPLEXE ale valorificării acestui SISTEM TEHNIC, uneori vizibil depășit, au reușit să-l ridice la nivel de ARTĂ PROFESIONALĂ fiindcă au cooperat dintotdeauna cu celelalte sisteme și subsistemele de forță ale statului pentru apărarea ȚĂRII, România în speță, de orice agresiune s-ar construi la adresa ei.
ISTORIA îmi susținea crezul și deja vedeam în acțiune indivizi sperjuri ce nu mai vedeau interesul României și se pliau oportunist și AVARIST pe acte de TRĂDARE, nu a lui Ceaușescu ci a VIITORULUI României distrugând SISTEME ale AVUȚIEI NAȚIONALE.
Îmi vin acum imaginile sistemelor de irigații și atacurile asupra vigorii cooperativelor agricole sau, și mai grav, vizibil, asupra proprietății unor resurse strategice ce dau vigoare puterii oricărui stat.
Am rezistat cu greu acestui val incredibil al oportunismului agresiv, speculat de „trădătorii interni de profesie” aglutinați de expertiza agresorilor externi, specializați pe JAFUL de tranziție, pe care l-am sesizat chiar la unii proaspăt GENERALI audiați și în prezența mea ca proaspăt reprezentant SRI-st în comisia senatorială „Decembrie 89”.
Am trăit DESTINUL MEU în următorii doi ani de la înființarea SRI cât am mai stat captiv în această misiune, eu fiind totuși grav bolnav, convins fiind că va trebui să mă descarc de gestiune și să-mi asigur un viitor compatibil LIBERTĂȚII de care și eu m-am molipsit, inevitabil.
Și totuși DEVENISEM un pericol prin depozitarea atâtor informații ale etapei tranziției. Și am exemple suficiente de teroare aplicată, profesionist.
Aveam însă un AS în mânecă, eventuala mea clasare ca „inapt serviciu militar la pace și război” cu SCOATEREA mea din evidențele active.
Și așa am început să-mi construiesc VIITORUL meu incert.
Dar asta e o altă poveste, în parte deja cunoscută de unii camarazi.
În MISIUNEA mea de kamikaze, fiind singur, „de capul meu” ca și „RĂSPUNDERE” juridică, „revoluționară”, fiindcă nimeni nu putea înțelege REAL mecanismele tehnice dorite a se anihila și controla deși se făceau eforturi URIAȘE la nivel național de deconspirare a SISTEMELOR tehnice din „avuția națională” a  viitorului României pentru a nu rămâne în fundul gol. Eu m-am  bazat pe OAMENII DE ONOARE și am reușit să cunosc extrem de rapid sistemele țintă.
Imediat  după înființarea SRI a început minima nouă dotare ,,de fațadă”, fiindcă se purtau NEGOCIERI colosale ca și viitor al  României. Așa de exemplu  se negocia ca de la căpitan în sus, TOȚI,  să dispară  odată cu unitățile militare incomode intereselor externe. Nimeni nu credea distrugerea iar generalii își jucau cartea lor.
Aici este momentul CHEIE al  propunerilor mele, oficializate. 
Am susținut că  este momentul ca cei din serviciile specializate să PREIA CONTROLUL statului fiindcă armata ezită  a-și asuma RĂSPUNDEREA tranziției în interes național. 
OFIȚERII DE INFORMAȚII AM AFIRMAT CĂ AU OBIECTIVUL NOU, SACRU, după propunerea mea, de a CREA SISTEMUL DE CONTROL ȘI CONDUCERE A INTERESELOR ȚĂRII în vidul de putere creat.
Scopul era nobil nu și pentru unii ofițeri deveniți vizibil LEPRE, SPERJURI.
Cum securitatea era destructurată, deși apoi mulți (mai ales UNII din pleava și oportuniștii dintotdeauna) au fost recrutați pentru NOUL SISTEM SRI, era inevitabilă o PURIFICARE  PROGRESIVĂ.
LA VREMURI  NOI OAMENI  NOI,  SAU ... TOT NOI, după capacitățile noi de management ale generalilor.
Cei mai „alunecoși” ofițeri de informații au trecut în „rezervă” pentru a pregăti acapararea resurselor financiare și economice, imediat accesibile, și a pregăti noile firme de sponsorizare financiară secretă a SISTEMULUI DE FORȚĂ din umbră. Recrutările înfloreau fiindcă mulți erau deja mânjiți și alții ușor șantajabili.
Era O PIAȚĂ EXCELENTĂ A SERVICIILOR GLOBALE, o bătălie cruntă sabotată însă CHIAR de cei angajați în  luptă, avarismul și oportunismul făcând ravagii pentru INTERESUL NAȚIONAL. Se băteau SERVICIILE între ele, abil manipulate, profesionist.
S-a accesat astfel și ORICE sursă externă ce putea fi exploatată în „interesul României” ca și paravan viciat. Aici însă, intervine OMUL PARȘIV nimerit la „stupină” ce și-a început „asigurarea” pentru zile negre.
Am văzut concret „difuzia” acestei FORȚE care punea stăpânire în avalanșă pe România. Mai ales după ce am devenit consilier management-marketing și am umblat prin TOATĂ țara. Firmele nou înființate erau „sumbru” atacate de elita securistă.
E necesar de analizat CINE A TRĂDAT ÎN FAPT ROMÂNIA în acest context ofensiv de „stăpânire” în vidul de putere.
ÎN CONCLUZIE, consider că abia acum se poate vorbi de apariția unor fermi NAȚIONALIȘTI și în serviciile de  informații, de toate tipurile, dacă TINERII mai simt ROMÂNEȘTE.
Altfel ca „prohodu” de la Iulian Vlad nu mai este NIMIC de interes operativ, țara fiind OCUPATĂ și JEFUITĂ cu sprijin INTERN.
Doamne ocrotește-i pe români oriunde s-ar afla și fă să renască România românilor.
Lt. col. retragere
Ioan  CEPALIGA

duminică, 1 octombrie 2017

PARADOXAL, ÎNTOARCEREA LA BUNUL DUMNEZEU E SINGURA CALE A ȘTIINȚEI!

Pentru cei dornici de ÎNĂLȚARE, prin CUNOAȘTEREA ARMONIEI în SPAȚIU, TIMP, GRAVITAȚIE SPIRITUALITATE și nu numai, le recomand ÎNTOARCEREA LA BUNUL DUMNEZEU, E SINGURA CALE A ȘTIINȚEI!
Aici (surse), https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.118.101802 aveți un fir de nisip din imensitatea studiilor OMULUI.
FOTONUL ÎNTUNECAT și AXIONUL (sau particula asemănătoare axionului) sunt și ele atenție! PARTICULE LUMINOASE populare însă în segmentele dure ale sectorului ascuns.
Repet pentru cei ÎNCĂ neștiutori:
LUMINA ca și entitate unică dintre CORPUSCUL - FOTON, ca materie și UNDĂ, energie sau ca și frecvență (vezi culorile frecvențelor), acoperă întreaga gamă de vizibil+invizibil a Universului.
O fotografie care prezintă lumina atât ca undă, cât și ca particulă, a fost realizată pentru prima dată în istorie de cercetătorii de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) din Elveţia (vezi foto).
Comportamentul de undă al luminii poate fi văzut în mod clar atunci când lumina este refractată printr-o prismă și se descompune în diverse culori, în funcție de lungimile lor de undă.
Lumina poate fi văzută comportându-se și ca o particulă - precum fotonii propulsați ca o radiație, emiși de materiale precum uraniul, sau atunci când gazele din atmosfera înaltă terestră sunt lovite de vânturile solare și produc aurore boreale deasupra polilor.
În 1915 Einstein publica o ecuație fundamentală pentru descrierea Universului și a evoluției sale. Numită tehnic „ecuația de câmp”, aceasta descria gravitația ca fiind rezultatul curbării spațiu-timpului în prezența materiei și energiei. Pentru a face ca ecuația sa să descrie Universul staționar și nu dinamic pe care și-l imagina, Einstein a introdus, artificial, un termen suplimentar, care poartă numele de constantă cosmologică, notată cu lambda. Mai apoi, după ce ipoteza de la care plecase a fost infirmată prin observațiile lui Edwin Hubble, care demonstrau expansiunea Universului, a unui Univers dinamic, Einstein avea să spună că această constantă lambda este „cea mai mare greșeală” a vieții lui. Astăzi, Einstein a rămas mic copil în fața EXPLOZIEI de cunoaștere. Constanta lui cosmologică, lambda, își merită locul în ecuația care descrie EVOLUȚIA Universului. Putem interpreta această constantă ca fiind o proprietate a însuși SPAȚIU-TIMPULUI. Este ceea ce se numește „ENERGIA VIDULUI”, care se manifestă, la scara foarte mare a Universului, ca o forță antigravitațională.
Uimitor, nimeni nu a plagiat. Dar ce e un PLAGIAT? Analizați-mi părerea de o viață de om. ttps://1drv.ms/b/s!AvrZiblaERiUtTs71CZpTSmEUW90
Aici TOȚI au plagiat și au evoluat, pas cu pas. Ca fizicianul Iohannis?
Dar ce e cu MATERIA ÎNTUNECATĂ și ENERGIA asociată?
Fiecare dintre ele (materii energie asociată, spațiu, timp, gravitație, spiritualitate) a fost căutat/ă în mod activ de laboratoarele lumii inclusiv și de Societatea Americană de Fizică, puternic avansată, vezi https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.118.101802 (sursă).
Lipsa așa-numitelor elemente "FOTONI ÎNTUNECAȚI" în datele de coliziune electron-pozitron exclude scenariile în care aceste particule ipotetice explică momentul magnetic al Miuonul sau Muonul (de la litera greacă μ – miu sau mu) care este o particulă elementară cu o sarcină electrică egală cu a electronului dar cu o masă mult mai mare. Miuonul este un fermion cu spin 1⁄2 și e clasificat ca lepton (particulă elementară care nu e supusă interacției tari).
Fain nu? Îți pune creierul pe moațe.
Căutând evenimente cu un singur foton în 53  de sesiuni în forma completă -1 de e+e- a datelor de coliziune colectate cu detectorul BABAR rezultă că  evenimente cu un singur foton de energie înaltă și un impuls și o energie mare, care lipsesc, în concordanță cu producerea unei particule spin-1A' prin acest proces e+e-→γA'; A'→invizibil ce ține de segmentul de particule numite "FOTONI ÎNTUNECAȚI".
Acestea sunt motivații de teorii care aplică un aU(1) în simetrie de gabarit la materia întunecată.
Noi căutăm să găsim dovezi ale unor astfel de procese și stabilim limite superioare de nivel de încredere de 90% la puterea de cuplare A' la e+e- în gama de masă mA'≤8  GeV.
În special, limitele noastre exclud valorile A' cuplaj sugerat de interpretarea FOTONULUI ÎNTUNECAT al muonului (g-2)μ ca anomalie, precum și o gamă largă de parametri pentru modelele din SECTORUL ÎNTUNECAT.
Măi să fie, e URMĂTORUL PAS? Știința a depășit GRANIȚA ineptului de serviciu.
În cazul UNIVERSULUI, ne confruntăm cu un mare mister. NUMAI CIRCA 5% DIN UNIVERS ESTE ALCĂTUIT DIN MATERIE OBIȘNUITĂ. Restul este reprezentat de ENERGIA și MATERIA ÎNTUNECATĂ, două enigme fundamentale ce încă își așteaptă elucidarea.
Dar dacă ne raportăm la MULTIVERS? Câte ajustări mai trebuie făcute?
Frumusețea științei constă și în faptul că, pe măsură ce descifrăm mecanismele de bază ale „funcționării” Universului (MULTIVERSULUI), ne confruntăm cu MISTERE NOI, care, la rândul lor, își așteaptă explicațiile cuvenite. Nu avem încotro. Ori de câte ori găsim un mister, suntem nevoiți să îl lămurim sau se aplică INCHIZIȚIA. Cea NOM este fulminant de distructivă. Este DICTATURA unei MINORITĂȚI schizofrenice, ce se crede că l-a depășit pe Dumnezeu.
Cred că aceasta este principala resursă care se află în spatele SUCCESULUI, APROAPE INCREDIBIL, AL ȘTIINȚEI. Trebuie DOAR să conectăm și SPIRITUL (vezi referiri la gândurile noastre și câmpurile de torsiune ce le creează, imensa lor FORȚĂ. „Forța fie cu noi”, cea POZITIVĂ) pentru a „UNIFICA” elementele de unitate și UNICITATE ale Creatorului și ale Creației.
Mi se pare FASCINANT să reușești a ÎNȚELEGE această incredibilă UNITATE corpuscul-undă și să o translatezi și în  SPIRITUALITATE la DUMNEZEUL UNIC. Să sesizezi LOCUL și ROLUL OMULUI în CREAȚIE fără a-ți aroga puteri schizofrenice de supremație.
Astăzi, SCHIZOFRENIA LUMII e cauzată de RUPEREA existenței umane față de SPIRIT, ignorând unitatea CREAȚIEI și a legilor ei.
ÎNTOARCEREA LA DUMNEZEU mai poate stopa „SCHIZOFRENIA PUTERI” a puteri deșarte crezând, unii, că sunt Dumnezei ce DECID soarta Terrei ...
Oricum UNIVERSUL în splendoarea armonizată a MULTIVERSURILOR își aplică LEGILE COMPENSATORII DE ECHILIBRU.
Facă-se voia ta Doamne! Ocrotește-i pe români oriunde ar rătăci alungați din Grădina Maicii Domnului și ia-le puterea la toți cei ce o surpă prin jaf și genocid. Aruncă-i la rebuturi.
Lt. col. retragere
Ioan CEPALIGA

marți, 26 septembrie 2017

EXPLOZIE PANDEMICĂ DE SCHIZOFRENIE

CITEZ:
Potrivit lui Yu Koizumi, cercetător la Institutul de Inginerii Viitoare, Pyongyang "are încă o serie de probleme în dezvoltarea focoaselor nucleare pentru rachete balistice, în special în crearea unui dispozitiv nuclear explozibil mai mic", dar "nu există nici o îndoială că Phenian se apropie de producerea de arme nucleare".
După ce Coreea de Nord a atins acest obiectiv, va insista să fie recunoscută ca stat nuclear, pentru a putea participa la discuții ca atare, a spus expertul japonez, referindu-se la declarația coreeană a ministrului de externe Ri Yong Ho despre un test NOU, posibil, cu privire la o NOUĂ BOMBA CU HIDROGEN ÎN PACIFIC.
În timp ce vorbea despre al șaselea test nuclear al Phenianului, desfășurat pe 3 septembrie 2017, el a spus că explozia a fost suficient de puternică pentru a fi provocată de o BOMBĂ CU HIDROGEN.
Ministerul Apărării Naționale din Coreea de Sud a spus că testul a fost pentru o bombă de doar 60 de kilotone și m-am gândit atunci, zice Yu Koizumi, că NU ESTE SUFICIENT pentru o bombă cu hidrogen. În cele din urmă randamentul exploziei a fost estimat la 160 de kilotone, deci putem spune cert că ar fi putut fi o bombă cu hidrogen ", a explicat Yu Koizumi.
Săptămâna trecută, liderul nord-coreean Kim Jong-un a răspuns la ONU, președintelui american Donald Trump, chiar la ADUNAREA GENERALĂ a ONU spunând că vor fi luate în considerare măsuri RECIPROCE, fără precedent, împotriva Washingtonului, care continuă să amenințe și vrea să oprească, prin  sancțiuni economice, dezvoltarea Coreei de Nord.
Întrebat despre detaliile măsurilor, ministrul nord-coreean Ri Yong Ho a declarat reporterilor că ar putea fi "cea mai puternică explozie, istorică, a unei bombe cu hidrogen din Oceanul Pacific".
Potrivit lui Yu Koizumi, "nu există nici o îndoială că Phenianul se apropie de etapa de PRODUCERE DE ARME NUCLEARE". După ce Coreea de Nord își va fi atins acest obiectiv, va insista să fie recunoscută ca STAT NUCLEAR, pentru a putea participa la discuții ca atare, a spus expertul japonez.
La 12 septembrie, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat și o REZOLUȚIE care înăsprește sancțiunile împotriva Coreei de Nord. Cu toate acestea, Coreea de Nord nu recunoaște rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, pretinzând că „ARE DREPTUL DE A-ȘI CONSOLIDA CAPACITĂȚILE DE APĂRARE pe fundalul politicii agresive a Washingtonului”.
Din umilele mele cunoștințe, o bombă termonucleară îmbină EXPLOZIA NUCLEARĂ DE FISIUNE pentru INIȚIEREA EXPLOZIEI PRIN FUZIUNE a unei încărcături de deuteriu și tritiu, culmea, elemente ce se găsesc din ABUNDENȚĂ în oceanele planetare.
De aceia bomba se mai numește și cu hidrogen.
Tot din vechile mele cunoștințe, rudimentare, o  asemenea explozie, periculoasă, NU SE VA FACE NICIODATĂ ÎN  OCEAN. De ce? Fiindcă „e PLIN de deuteriu și tritiu” și  explozia  poate să  intre „în  lanț” de  fuziune a elementelor LIBERE din preajmă  și există pericolul EXTINDERII  necontrolate a exploziei inițiale, în condițiile termice și de presiune deja create.
EFECTUL ar fi  ... distrugerea planetei  prin ... imprudență.
Acestea  sunt argumentele militare.
Mai sunt DERIVATELE tipurilor de bombe ce pot fi obținute, cum ar fi cea cu neutroni de  exemplu.
ECONOMIC, se acumulează un set excepțional de cunoștințe vizavi de utilizarea FUZIUNII în producția energetică și nu numai, în prezent ea fiind un MONOPOL al statelor „nucleare”.
Să nu credem, așa cum și eu am fost tentat să cred că, Coreea  de Nord este extrem de ÎNAPOIATĂ ECONOMIC.  Real, disciplina la ei este TIRANICĂ, dar înapoiați mintal nu sunt.
Dovadă aceste CAPACITĂȚI FULMINANTE  într-un domeniu aflat sub obrocul embargourilor jandarmilor planetari și accesat incredibil de rapid de Coreea  de Nord, alocând și costuri imense.
Combinată situația cu schizofrenia PUTERII, apărută exact ca la ceilalți „băieți deștepți”, se produce automat COLIZIUNEA orgoliilor de cocălari.
Restul omenirii, aparent inepte, privește CĂLĂUL în acțiunea-i schizofrenică și tace că-i place.
Ce-i de făcut?
Lt. col. (rtr)
Ioan CEPALIIGA

luni, 26 iunie 2017

Scrisoare deschisă către camarazii mei

În acești 27 de ani și mai bine, deștepții de noi, veteranii tăbăciți, am devenit aroganți și cu tupeu de „revoluționar” fără judecată, care am acceptat pasivi destructurarea armatei cu scop vădit de colonizare și eliminare a concurenței, inclusiv economice. 
S-a dezvoltat extrem de rapid spiritul de cocălar și mândria că se pot face bani și de corpul fără carte.
Tupeul ăsta s-a dezvoltat ca râia căprească, mai ales cu sprijinul oportunist al șobolanilor de „birou” și al celor din servicii deveniți chelneri și valeți ai plebei proletare ajunsă tupeist, peste noapte, lideri de partide, care mai de care mai guriști și tromboniști puși pe căpătuială.
Deodată, mimetic, toți parveniții și pupincuriștii pârliți, deveniți militari cu inițiativă, s-au trezit și ei mai importanți ca cei cu expertiză invocând sloganul „mie ce-mi pică” că nu vezi ce important sunt eu?
Odată cu inventarierea muniției „consumate” și a armamentului readus în cazărmi s-a născut ideea „importanței” celor ce au tras ca la nuntă și au fost în „câmpul tactic”, că-i la modă deja expresia, și iată cum tupeistul de borfaș a plăcut cocălarului politic devenit lider de partid, și a început cavalcada avansărilor la excepțional, de la plutonier direct la maior după numărul de cartușe trase și de la caporal direct la general după interesul național.
Incredibil dar, e adevărat că, „stresul real” al evenimentelor a ascuțit „lupta de clasă” și gâlceava după grade și facilități nemeritate explodând corpul nou al pupincuriștilor, deveniți revoluționari în destructurarea armatei lui Ceaușescu pentru a instala și o „armată a mea” și garanta facilitarea jefuirii a tot ce se putea șmenui. JAFUL a devenit un sport de masă lăudat de aplaudacii servili ce au favorizat importul structurilor mafiote adunate la MARELE JAF NAȚIONAL și nicidecum APĂRAREA  ȚĂRII ca misiune sacră.
S-a creat un curent de nesupunere militară și de coagulare a unor clanuri de adevărați golani ce nu mai erau nici pe departe militari și care au devenit germenii CLASEI noilor cocălari în kaki.
Așa a murit ARMATA POPORULUI, prin sperjur de la cel mai înalt nivel, și s-au conturat POLITIC acele unități de mercenari unde s-au numit tot POLITIC și „generalii armatei mele”.
Cum a fost posibil? E o întreagă istorie specifică fiecărei reorganizări ... pupincuriste. Tot ce a contat a fost falsa confirmare a selectării lor în corul valeților ce „implementează”  loviturile subterane asupra armatei fidele poporului. Criteriul a fost „patriotismul” devenit peste noapte VICIU de pregătire a „soldatului universal” al coloniștilor.
Iată cum armatei i s-a pus botniță și i s-a interzis SOCIALIZAREA cu nemulțumirile poporului, exact a celor ce erau, CÂNDVA, esența misiunilor de apărare ale armatei.
Acest  abandon al misiunilor SACRE a ermetizat ieșirile empatice, patriotice, gen Lt. Alexandru  Gheorghe și a dezvoltat corpul veteranilor de pe „teatrele” de îndoctrinare  cu visul  „câștigurilor” aruncate câinilor stăpânului, câte un  os numai fain de ros cu grade și doctorate nu după capacitate și instruire ci după necesarul de gașcă de pază politică a mandatului de cocălar, fals acceptat de popor, că important e cine numără voturile și pentru „comandanții” armatei mele.
Iată cum  parvenirea a contaminat cele „Trei Putori”  care au validat JAFUL CU ACTE ÎN REGULĂ iar LEGILE s-au făcut  după „interesul  meu național”, pentru GUVERNUL MEU și sistemul de MULGERE a  bugetului că restul s-a prăduit  din avuția națională.
CORPORAȚIILE au dictat mișcările de șmenuire programată, cu sprijin reciproc, inclusiv de organizare a protestelor „poporului” re-format  de OASTEA de TFL-iști.
Dar ținta mea sunteți voi, ARMATA RE-FORMATĂ pentru a sesiza CRIMA și SPERJURUL devenite VIRTUȚI ale cerberilor „SISTEMULUI”.
Credeți că le mai puteți vedea? 
E ca și cum aș spune criminalului că SÂNGELE e acru și dulceața lui e cu iz de naftalină, din istoria criminologiei, unde trendul duce spre crima sistemică. 
E greu să trezești conștiința în SANCTUARUL CRIMINALULUI. 
Te întrebi stupefiat cum este posibil ca acest SISTEM CRIMINAL să găsească în ROMÂNIA atât de mulți CĂLĂI care-și oferă serviciile? Unde sunt Feții Frumoși din poveștile bunicilor? Dar mândria de DAC? Chiar nu mai sunt auzite sfaturile din SFATUL BĂTRÂNILOR acestui popor?
Am ajuns la extincția națională? Această Grădină a Maicii Domnului să devină Grădina CRIMINALILOR? Atât de indiferenți să fi ajuns urmașii DACILOR?
Mi-e imposibil să cred că e doar „cântecul de lebădă” această scrisoare deschisă. 
Câți mai sunt receptivi și pot citi acest mesaj de trezire a CONȘTIINȚEI NAȚIONALE?  Chiar nu vedeți câte DROMAEOSAURIDAE  sunt la graniță? Și câți RAPTORI s-au grupat în interior?
Eu sper să mai existe germeni ai DRAGOSTEI DE ȚARĂ și PATRIOTISMULUI ei specific și în  ADN-ul românesc. Sper să se facă simțită prezența spiritului EROILOR NEAMULUI a adevăraților EROI și nu cei aduși din IADUL umanității ca idolii lor „spânzurați” ca statuie, în piață, de venetici.
În fapt EXACT ASTA-I  SITUAȚIA. Armata din rezervă sau armata reformată este INERTĂ, MOARTĂ ca și CĂTANE ale poporului. Ați devenit mercenari și sclavi.
Nu credeți? Citiții AICI (clik) și verificați-vă singuri sufletul.  Eu mi-am CÂȘTIGAT DREPTUL SĂ VĂ PROVOC la autoevaluare. AZI SUNTEȚI DOAR VALEȚII COCĂLARILOR POLITICI, AI  DROMAEOSAURIDAE-lor.
TREZIȚI-VĂ DRAGI CAMARAZI. E ULTIMA STRIGARE. LA ARME CÂT MAI AVEȚI ACCES LA ELE.  POPORUL ACESTA MERITĂ A FI RESUSCITAT. NU AȘTEPTAȚI SĂ FIȚI BLESTEMAȚI. RIDICAȚI-VĂ BLESTEMUL DIN ZIUA DE CRĂCIUN. OPRIȚI SISTEMUL CONSTRUIT PE CRIMĂ.
DUMNEZEU SĂ VĂ AJUTE DRAGI CAMARAZI. SALVAȚI POPORUL  ROMÂN, SALVAȚI ROMÂNIA.
AMIN !

sâmbătă, 17 iunie 2017

TEHNOLOGII NOI DE RĂZBOI

Este prea vizibilă bătălia actuală pentru a capta „simpatia” popoarelor, inepte, și a masca adevăratele intenții de acces la resurse „coloniale” și la perceperea statutului de mare putere.
Funcție de poziția ziaristului sau a agentului de  influență se construiesc și  legendele sau motivațiile de îndoctrinare. Aceștia se străduiesc să deconspire ȚINTELE chiar mistificând realitatea și ADEVĂRUL, demonstrând nocivitatea SISTEMULUI adversarului.
Practica datează de mii de ani, fiecare fiind mai cu moț și mai șmecher.
În tot acest BRUIAJ special creat, suntem OBLIGAȚI să depistăm TENDINȚELE și mai ales PERICOLELE pentru noi. Cum sursele actuale de informare ne permit accesul și la sursele adversarului, ar trebui să descifrăm relativ ușor adevăratele fațete ale SISTEMULUI dar ... nu este așa fiindcă media publică și agenții de influență sunt masiv dirijați și concentrați  spre DEZINFORMARE și  MASCAREA ADEVĂRULUI potrivit INTERESELOR.
SUNTEM ÎN RĂZBOI, de mult, INCLUSIV MEDIATIC.
Sunt DOUĂ TENDINȚE CERTE care cer și  măsuri noi de protecție.
1. Lupta cu „„echipe” de profesioniști care valorează ca efect cât o ARMATĂ de soldați neinstruiți
2. Războiul electronic  și informatic, devenit  cibernetic.
Ambele  domenii cer  PROFESIONIȘTI  de  înaltă valoare, dotați cu echipamente de înaltă performanță tehnică. Priviți și la echipamentul „Star Wars“ noul costum de luptă https://youtu.be/K5_u-R3_dIg dar și https://www.youtube.com/watch?v=jNsH72Sk7f4&t=18s
E doctrina  armatelor moderne care atacă, corup sau elimină, tacit, liderii potențial  periculoși, în sistem mafiot. Și afacerea prosperă, youtube fiind plin de oferte. Și UE își dezvoltă un departament comun de  securitate cu pondere pe cercetare tehnologii noi.
Astfel banalul pistol pentru lupta corp  la  corp a suferit și el adaptări excelente pentru lupta  profesioniștilor.
Pentru cei fixiști le  recomand să compare singuri armamentul diferitelor state pe situl:
http://modernfirearms.net/index-e.html
 
SR1M producție curentă a pistolului cu cadru modificat și siguranța la aderență mărită. El e adaptat necesităților ca în imaginile  următoare:


SR1MP pistolul bază, opțional cu adaptor de zgomot, extrem de rapid detașabil/atașabil superior însă și tactic prin accesorii, până la o armă cu lunetă sau mitralieră (SR-1, 2, 3 MP etc.) inclusiv recunoașterea  identității.
 Importante sunt ACCESORIILE acestui PISTOL complex
Acest „sistem” cu accesoriile lui a fost inclus în armele INTERZISE  SPP-iștilor și misiunilor  de  pază  diplomatică  fiind mult prea DISTRUCTIV, îndeosebi datorită muniției folosite, de la  9x21mm până la muniție cu glonț special.
Observați că sunt senzori de siguranță pe cocoș și pe mâner făcându-l extrem de rapid și sigur la utilizare. Citiți caracteristicile..
Și nu e  sistemul acesta rusesc  singurul exemplu dar e bine  a cunoaște adversarul, inclusiv la  sancțiuni și interdicții.
Să  vedem și ultimul tip de armă de luptă radio-electronică:
Dar deja e un  alt subiect. E doar o provocare la studiu
Lt..col.(rtr)
Ioan CEPALIGA

vineri, 9 iunie 2017

SUMMIT-UL ORGANIZAȚIEI DE COOPERARE DE LA SHANGHAI (OCS)

Declarația privind înființarea Organizației de Cooperare Shanghai a fost semnat în Shanghai, China, în iunie 2001 de către cele șase state fondatoare - China, Rusia, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan. Afganistan, Belarus, India, Pakistan, Iran și Mongolia se bucură în prezent de statutul de observator în timp ce Sri Lanka, Turcia, Azerbaidjan, Armenia, Cambodgia și Nepal sunt parteneri de dialog pentru extinderea organizației.
India și-a început procedurile de aderare la SCO împreună cu Pakistanul în 2015. În timpul Summit-ului, vor fi formalizate CEREMONIILE cu drepturi deplin statutare ale Indiei și Pakistanului care au devenit membri fără a fi dați deoparte la poza de familie de liderii Chinei sau Rusiei (aviz bufonul Trump).
Summit-ul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) din acest an are loc la Astana în care Președintele Kazahstanului Nursultan Nazarbayev ocupă azi, prin rotație, scaunul de conducere în SCO.
Summit-ul OCS, început azi 09-06-2017, se va încheia cu semnarea a unsprezece documente, inclusiv Declarația - Astana, Convenția privind combaterea extremismului și o declarație comună privind contramăsurile COMUNE împotriva terorismului internațional, mai ales că se încearcă un transfer de forțe teroriste din Siria, și nu numai, în sudul Rusiei și Asia Centrală.
Președintele rus Vladimir Putin a sosit deja la summit, pentru reuniunea Consiliului șefilor de stat, organul de luare a deciziilor în SCO unde liderii vor discuta despre dezvoltarea eficienței SCO în războiul împotriva terorii din Orientul Mijlociu, Afganistan și Iran precum și despre cererile noi pentru aderarea la SCO.
Acest Summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) pune accent pe cooperarea MILITARĂ și de SECURITATE COLECTIVĂ împotriva terorismului internațional, dând exemple de cooperare economică în PRODUCEREA ÎN COMUN a sistemelor de armament și armonizare a acțiunilor UNITARE de apărare.
ROMÂNIA DOAR CUMPĂRĂ dar NU ARE LICENȚĂ DE PRODUCȚIE și SERVICE a sistemelor de rachete INCLUSIV HIPERSONICE și a avioanelor de luptă cum există între membrii OCS, fapt ce le conferă PUTERE ECONOMICĂ superioară procedurilor ÎNVECHITE din tratatele militare istorice.
În fond ECONOMICUL PRIMEAZĂ și de aceia succesul OCS devine vizibil.
Urmăriți cu atenție ce se petrece în Siria și Qatar și cum forțe ale ISIS sunt TRANSFERATE cu sprijinul coaliției în zone noi de conservare, regrupare și refacere. Sunt transferate inclusiv în sudul Rusiei, Asia Centrală, și Filipine.
China deși pare a ocupa locul secund DICTEAZĂ DIPLOMATIC ARMONIA FINANȚĂRII ORGANIZAȚIEI fiind perfect conștientă de necesitatea realizării VITALITĂȚII NOULUI DRUM AL MĂTĂSII care duce CERT spre cucerirea consolidată a Terrei.
„America First” devine doar o doctrină de dominație și nu de cooperare fapt sesizat PUBLIC la recentele summit-uri occidentale unde și România este EXPLOATATĂ abil.

marți, 6 iunie 2017

CORELAȚIILE POLITICII SUA CU PIEȚELE BURSIERE ȘI GEOPOLITICA

Cei avizați știu că ESENȚA oricărei decizii globaliste are ca și LIANT, cauzele economice și financiare și nu pot fi păcăliți de jocul COLORISTIC al spectacolului liderilor de la summituri.
În fapt jocul din BUFONIADA lui Trump vine ca o pecete emblematică vizavi de IMPLACABILA PRĂBUȘIRE A DOLARULUI (vezi și articolul http://icepaliga.blogspot.ro/2017/04/rusia-anunta-oficial-prabusirea.html) deși am tot scris, suficient, despre „SPIRALA MORȚII” concepută încă de la momentul declarației instituțiilor financiare americane „DOLARUL MAI BUN DECÂT AURUL” care a permis declarativ și subiectiv stabilirea VALORII DOLARULUI la fiecare emisiune de ... HÂRTIE.
Acum SUA, spune apăsat că A SALVAT OCCIDENTUL cu finanțarea sa imediat după RĂZBOI și până azi inclusiv cu COSTURILE suportate în NATO și ca JANDARM fidel pentru interesele OCCIDENTULUI vizavi de pericolul comunismului.
Momentul de DECONTARE A SOSIT și acum OCCIDENTUL este OBLIGAT să suporte COSTURILE imense ale LIDERULUI CREDITOR - SUA.
Cum nu există modalități de executare silită a statelor, fiindcă NIMENI (exclusiv România - prin Ceaușescu) NU ȘI-A PLĂTIT VREODATĂ DATORIILE CREDITELOR devenite SUVERANE prin rostogolire, acțiune cu care și-au făcut AVERILE lideri lumii, SUA a utilizat tehnicile de COMPENSARE punând în funcțiune tiparnița dolarului și finanțarea RĂZBOIULUI cu scopul de compensare a deficitului economic.
BUFONIADA lui Trump a dus la Resuscitarea Arabiei Saudite cu 150 miliarde $ vânzare armament spre revânzare liberă contra resuscitării acordului petrodolarilor și relansare a conflictelor din Orientul Mijlociu care susțin consumul de arme.
Bufoniada scăderii prețului petrolului iată că a reapărut pe același fond al bufoniadei „dansului săbiilor” lui Trump ca și validare FORMALĂ a contractului și ANGAJAMENTULUI semnat cu arabii.
Cum UE trebuie ținută în șah, sub presiunea BREXIT-ului, cresc evenimentele teroriste vizibil DIRIJATE și modelate după nevoi.
Regatul Unit fiind în AVANS pentru refacerea imperială ce s-a declanșat, dolarul e din nou amenințat și de aceia lira sterlină NU TREBUIE să devină FORTE deși are la Londra și DEPOZITELE DE AUR ale lumii.
Iată cum JOCURILE STRATEGICE ale NOM încercă să se AUTO-resusciteze prin evenimente deocheate.
E VITAL NECESAR UN RĂZBOI EXTINS care să CEARĂ loturi noi de armament eveniment necesar ca aerul pentru ECONOMIA occidentului și a SUA.
Opoziția lui Merkel e dictată de nebunia devenirii ei ca PUTERE NUCLEARĂ și face lobby pentru o putere militară a UE simțind prăbușirea dolarului și a SUA.
La polul opus, Rusia și China se confruntă cu obstacolele plantate în procesul SCHIMBĂRII liderilor lumii și implicit MONEDA care să înlocuiască dolarul.
Chiar lideri ai FMI și BM, ca artizani ai „Spiralei Morții”, recunosc că NU MAI EXISTĂ NICI O VARIANTĂ DE SUPRAVIEȚUIRE și TREBUIE lăsată lumea să se PRĂBUȘEASCĂ pentru RENAȘTEREA GLOBALĂ sub alte paradigme financiare mondiale, inclusiv ale occidentului.
ALTFEL VOM AVEA AL 3-lea RĂZBOI MONDIAL.
Acestea sunt CAUZELE evenimentelor actule și mai ales ale celor ce urmează.
Bursele sunt deja în scădere PE DOLAR și PETRODOLAR mai ales după implicarea yuanului în înlocuirea dolarului pe piața OPEC.
Intervenția Arabiei Saudite cu izolarea Qatarului doar COLOREAZĂ paleta bursieră.
Peste noapte, indicii de pe Wall Street au alunecat surprinzător și inexplicabil între 0,1 % și 0,2 % chiar și la favorita Apple Inc (AAPL.O) cu pierderi de lider și pe Dow Jones Industrial Average.DJI.
SCĂDERILE sunt mai profunde anticipând DEZASTRUL prognozat chiar de instituțiile financiare occidentale.
CĂDEREA APOCALIPTICĂ SE AȘTEAPTĂ A FI DUPĂ SCHEMA ANUALĂ DE MIȘCARE VALUTARĂ, la finele lui august cu pondere în SEPTEMBRIE când se încheie exercițiul financiar și bancar deoarece periplul extern al lui Trump s-a încheiat fără GARANȚII și NIMENI nu dorește să fie „partener” în dezastrul ce urmează.
FIECARE CU INTERESUL LUI ȘI ... SCAPĂ CINE POATE.
România se află în CEA MAI MARE PĂCĂLEALĂ ISTORICĂ fiind prinsă cu TEZAURUL GOL și cu lideri slugi obediente unde INTERESUL NAȚIONAL e și el prins la judecata SISTEMULUI TICĂLOȘIT.
Doamne ocrotește-i pe români oriunde s-ar afla !

sâmbătă, 27 mai 2017

UNITATEA DE RĂSPUNS A NATO ȘI G-7 LA POLITICA RUSIEI

La summitul de la Bruxelles, Trump a mers pe poziția TEATRALĂ de lider al NATO și s-a comportat
în consecință pentru influențarea deciziilor SUPUȘILOR.
REUTERS TOP NEWS: Boehner: Trump a fost „dezastru total“
După declarațiile Președintelui american Donald Trump cum că RUSIA ESTE O AMENINȚARE PENTRU ȚĂRILE MEMBRE NATO, mai ales în contextul SITUAȚIEI POLITICE interne din Washington, s-a observat și din avion că Trump încearcă să convingă aliații pentru a CREȘTE contribuțiile la bugetul Alianței.
Donald Trump, BLUFEAZĂ și vizavi de un nou membru NATO, fiind prins tot teatral pe camerele de televiziune, în drumul său spre rândul din față al pozei de grup, împingând deoparte pe prim-ministrul Muntenegrului, Dusko Markovic, CULMEA REGIEI SCENEI TEATRALE este „surprinsă” față de proaspătul admis la NATO, pentru a arăta LUMII cine este TOP LIDER și CINE dictează politicile.
Muntenegrenii însă cer sancțiuni împotriva SUA pentru incidentul nediplomatic, mitocănesc, cu prim-ministrul lor care la blocat în drum către locul din ordinea prestabilită pentru fotografia de grup.
Sub aceleași poziții TEATRALE, al 43-lea summit G7, vezi fotografia, deschis vineri (ieri 26 mai 2017) la Taormina, un oraș în Sicilia, Italia sub organizarea UE, Trump dorește să-și impună și la nivel global, poziția de DECIDENT LIDER al lumii.
Și sesiunile plenare de vineri au fost dedicate POLITICII EXTERNE ȘI PROBLEMELOR GLOBALE DE SECURITATE, subiect motivat de atacul terorist din Manchester, ACCENTUÂND necesitatea RĂZBOIULUI devenind adeptul lui, exact la 180 de grade față de campania electorală, împotriva terorii ce se află în fruntea ordinei de zi a summit-ului.
SUA speră să mobilizeze și la nivel GLOBAL sume noi pentru finanțarea EXPORTULUI DE ARME AMERICANE, cum a obținut chiar și de la mama islamiștilor, Arabia Saudită, sume deja de ordinul miliardelor de dolari.
NATO este o alianță militară - comercială care, AZI, acoperă trei sferturi 3/4 din BANII de apărare la nivel mondial și, acum, intenționează să extindă această poziție/cifră după sloganul „America First” și în comerțul cu arme dar, la un nivel de neatins de nimeni.
TRAMP, apreciază ziariștii, se comportă ca un COPIL RĂSFĂȚAT devenind și diplomatic, bufonul evenimentelor. Priviți cum se regizează BUFONIADA chiar cu PAPA. Acesta e Trump?
video
Deocamdată jocul i-a ieșit mai bine ca pe platourile de filmare și NOM este deocamdată încântată, contrar nemulțumirilor electoratului republican.
TIMPUL verii va fi FIERBINTE, fiindcă VÂNZĂRILE DE ARME VOR CREȘTE, iar membrii NATO vor face plecăciuni sub umbrela NUCLEARĂ a SUA.
GERMANIA intrată în sevraj cu dorința sa nebună de ACCES, ca și putere nucleară, va face curte EXCESIVĂ lui Macron pentru a deveni și GERMANIA PUTERE NUCLEARĂ DECIDENTĂ, contrar acordurilor de neproliferare nucleară, ocolind interdicția ONU cu decizia UE de utilizare a puterii legale a Franței în UE.
„UN BUFON ȘI O PARANOICĂ” VOR PUTEREA GLOBALĂ NUCLEARĂ ÎMPOTRIVA ORICUI ZICE NU LIDERILOR REÎNSCĂUNAȚI VINERI LA SUMMITUL G7 (nu G8).
NOM ESTE ÎN DELIRUL SUCCESULUI URMÂND RAPID DECLANȘAREA ATACUL ÎMPOTRIVA CONCURENȚILOR, CHINA ȘI RUSIA. 
ROMÂNIA ASIGURĂ CARNEA DE TUN GRATIS. RESTUL E CANCAN.
DOCTRINA GRUPĂRII RĂZBOI ESTE DIN NOU ÎN TOP. 
SPIRALA MORȚII” POATE SĂ MAI AȘTEPTE. LUMEA LE E LA PICIOARE.
DOLARUL POATE CURGE DIN NOU DIN TIPARNIȚĂ. SUA RĂMÂNE LIDER OFICIAL.

joi, 25 mai 2017

UN PROIECT AL STRATEGIEI DE ȚARĂ, CÂND?

Toate partidele și liderii politici se laudă cu două ținte FIXE, dar fără analiza de fezabilitate, analiza efectelor economice POZITIVE pentru țară și popor, intrare României în NATO și aderarea la UE.
În fapt ce am avut și ce am pierdut? Care e BALANȚA pentru creșterea AVUȚIEI NAȚIONALE, a crescut (PROFIT) sau a scăzut (PIERDERE)?
După datele agregate, COSTUL pentru Români a ajuns la 2000 de miliarde euro cu pierderea a numeroase bunuri și venituri din conturile naționale ale AVERII.
Nici nu mai trebuie să le enumer că deja sunt făcute LISTE LUNGI cu aceste pierderi.
Și atunci e de LAUDĂ sau e de PIERDERE?
Nu poți spune că nu au fost și factori pozitivi și de aceia DOAR BALANȚA poate arăta realitatea succesului sau eșecului de management al ȚINTELOR proiectelor de țară.
COSTUL a fost de 2000 de miliarde euro. Poate și vrea cineva să evalueze VENITURILE? Să vedem din BALANȚĂ ce obținem, PROFIT sau PIERDERE?
Dar, NIMENI nu îndrăznește nici să deschidă acest subiect și să evalueze RĂSPUNDEREA DIRECTĂ pentru acest management defectuos sau ... excelent. De ce?
Simplu, JAFUL (fiindcă JAF a fost) și mai este), s-a distribuit între liderii noștri și jefuitorii țării. Cum să-și bată cuie-n talpă acești mafioți aflați ÎNCĂ la butoane? 
Se aduc în public subiecte colaterale care să înnebunească spiritele de revoltă pentru SĂRĂCIA lucie a peste 60% din populație, devenită și analfabetă, cu familiile destrămate.
Legea salarizării unice e similară cu logica păguboasă a „creditului cu buletinul”.
Ea accentuează polarizarea dintre săraci și bogați și atenție!!! MASCHEAZĂ averile liderilor obținute din JAFUL gestionat.

De ce nu se prezintă STUDIUL DE IMPACT SOCIAL la acest proiect salarial? Să comparăm SĂRĂCIA populației de dinainte și de DUPĂ aplicarea legii, pe PROIECT, înainte de aplicare? Mai ales că PSD este un partid SOCIAL al celor mulți, teoretic.
În fapt, prin MITA fals lăudată, legea salarizării, se aruncă și LEGILE care să PROTEJEZE JEFUITORI și să-i scape de răspunderea penală și mai ales de CONFISCAREA AVERILOR ILICITE PROVENITE DIN JAF. Ăsta-i adevărul, poate fi combătut?
PRACTICA O DOVEDEȘTE.
Dovada clară pentru mine este și poziția sfidătoare față de pensionarii militari (unde mă aflu) și nu numai noi.
De ani de zile tot spun că ROMÂNIA nu e capabilă, cu toți DOCTORII DE LA APEL să emită un PROIECT de ȚARĂ. De ce?
Simplu, trebuie făcut INVENTARUL AVUȚIEI NAȚIONALE de la care să se plece în PROIECT și să se evalueze REZULTATUL proiectului, stabilind PAȘII pentru punerea lui în operă. Dar unde ne este AURUL doar ca un exemplu?
AȘA CEVA NU VA EXISTA ÎN ROMÂNIA CU STATUT DE COLONIE. VA FI ORICE ALTCEVA, CA ȘI ȚINTE, DAR NU UN PROIECT DE ȚARĂ CI O CACIALMA.
Am scris de DIFERENȚA de implicare la extern a României și a GERMANIEI (a lui Merkel), două state „EGALE” ale UE. De poziția vocală și practică de conectare a României la „Noul Drum al Mătăsii” nici vorbă. Noi nici nu am participat dar ceilalți se conectează. Proiecte sunt la fel și FINANȚAREA dar România e pe off, of Doamne ce proști mai avem. Și iată și o conexiune cu România dar... cine să priceapă? Doctorii politici?
E râsul lumii cum Giurgiulești (R.Moldova) s-a conectat cu un port petrolier la acest proiect cu finanțare chinezească iar noi ATACĂM orice propunere a chinezilor și a rușilor ca neavenite.
Eu am aruncat cu piatra-n baltă, cine o scoate, sau rămâne artefact pentru generațiile viitoare?
Necesită cred prea mult PROFESIONISM și doctorii noștri sunt cizmari nu economiști și mai ales PATRIOȚI NAȚIONALIȘTI. Sunt doar GHIOCEI ai coloniei și nu vor reacționa PROACTIV.
Lt.col. (rtr)
Ioan CEPALIGA

joi, 18 mai 2017

LUMEA ESTE MAI STABILĂ DECÂT SUGEREAZĂ ȘTIRILE POLITICIENILOR PRO-RĂZBOI

Dar, fragilitatea a crescut, în unele locuri, neașteptat de mult față de anul trecut (2015), potrivit unui nou indice agregat.
2016 a fost un an sumbru pentru tot internaționalismul liberal. Cel mai acut fapt e că Marea Britanie a votat să părăsească Uniunea Europeană. Apoi Donald Trump a fost ales în funcția de președinte al SUA și simultan crește strânsoarea autoritariștilor care au înăsprit viața în China, Rusia și Turcia.
În ciuda tuturor eforturilor de descurajare a Coreei de Nord, a continuat marșul spre statutul său de putere nucleară. Războaie sângeroase au continuat în Sudanul de Sud, Siria și Yemen. S-ar putea spune evident că a fost un an în care lumea a devenit mai puțin stabilă, chiar pe ansamblu.
Acest nou indice de „fragilitate“ la nivel mondial calculat de către Fondul pentru Pace (FFP), sugerează că, în ansamblu, nu s-a făcut nici un progres.
Din 2005, FFP a măsurat stabilitatea a 178 de țări prin combinarea a trei tipuri diferite de informații. În primul rând, cercetătorii săi analizează circa 40 mii la 50 mii de articole scrise în limba engleză din circa 10.000 de surse pentru a găsi dovezi de fragilitate, de la alunecări de teren pentru persoanele strămutate până la falimente. În al doilea rând, ele folosesc date cantitative de la organizații multinaționale, cum ar fi Banca Mondială și FMI.
În cele din urmă, experții simt verificați în rezultatul obținut pentru a se asigura că scorul fiecărei țări se aliniază și cu așteptările (cenzura).
În total, 100 de măsurători sunt amestecate în 12 indicatori de fragilitate, de la „nemulțumirile de grup“ pentru calitatea serviciilor publice la rezultatele statistice oficiale. Rezultatul este UN SINGUR SCOR PENTRU FIECARE ȚARĂ, cu o fragilitate măsurată de la zero la 120 (zero cel mai puțin fragilă la 120 foarte fragilă). Români are 50-60 indicele și unii vor și mai mare fragilitatea - armata mea.
(vezi harta cu fragilitatea)
Există câteva surprize mari: FINLANDA este țara cea mai stabilă din lume și SUDANUL DE SUD cel mai puțin stabil. După ponderarea punctajului fiecărei țări după populație, fragilitate generală la nivel mondial sa schimbat FOARTE puțin de la 2015 la 2016. Dar aceasta MASCHEAZĂ schimbările regionale: o mai mare stabilitate în Asia și Uniunea Europeană a fost echilibrat de o mai mare fragilitate în America de Sud și Africa sub-sahariană. Alegerile prezidențiale americane polarizator de anul trecut a crescut scorul fragilitatea țării cu 1,6 puncte.
Previziuni Stratfor pentru 2025 sunt catastrofice pentru UE. România și Polonia vor redesena granițele Rusiei (formidabil, nu?), iar Europa va avea mult de suferit.
Stratfor crede că UE nu va mai reveni niciodată la nivelul de creștere economică atins înainte de instalarea crizei din 2009.
Uniunea va continua să existe, dar în interiorul ei se vor vedea tabere diverse, iar proiectul politic UE va fi ţinut în viaţă doar prin tratate bilaterale sau multilaterale izolate. Cu o Europă care este de aşteptat să traseze bariere economice şi politice de-a lungul şi de-a latul diverselor zone din interiorul UE, PUTEREA BERLINULUI ÎN REGIUNE SE APROPIE DE FINAL, motiv pentru care Merkel face negocieri DIRECTE excluzând UE de la interesul său diplomatic.
Rusia, aşa cum o cunoaştem acum, va înceta să mai existe până în 2025 spune Stratfor. Încercările Moscovei de a-şi asigura securitatea economică vor determina creşterea agresivităţii Rusiei în regiune. „Ne aşteptăm ca autoritatea Moscovei să slăbească substanţial, ducând spre fragmentarea formală şi informală a Rusiei. Este improbabil că Federaţia Rusă să supravieţuiască în această formă”, arată raportul Stratfor.
Și totuși indicii de STABILITATE, (vezi harta cu stabilitatea),
la Rusia arată cu totul altfel, în fapt indicând o scădere la SUA. Ba mai mult, tendințele de introducere a monedei Altyn și creșterea depozitelor de aur (vezi BRICS) au sprijin și din partea depozitelor de diamante ale lumii. Vezi ce rezerve colosale deține Rusia și diamantele sintetice nu vor putea NICIODATĂ să-i preia oferta actuală cu cele NATURALE. La fel și cu AURUL și rezervele de aur. Deși în scădere, PIAȚA diamantelor naturale devine „câmpul tactic” de bătălie (că-i la modă expresia), al oligarhiei financiare, ca și piața aurului.
(Vezi harta cu diamante)
Indicele acesta este, probabil, cel mai valoros fiind ca un SEMNAL de avertizare timpurie ȘI pentru un potențial de CONFLICT MILITAR.
Pentru aceasta, ceea ce contează sunt schimbările de la an la an, de FRAGILITATE mai degrabă decât diferențele de lungă durată a stabilității între națiuni, deși există și unele rezultate contra-intuitive.
De exemplu, stabilitatea Braziliei s-a deteriorat de două ori dar la fel de repede ca și a Venezuelei în 2016 (deși de la o bază mult mai bună). Între timp, fragilitatea pentru Africa de Sud ca scor a crescut cu 2,4 puncte de anul trecut, și ar fi fost și mai rău dacă n-ar fi intervenit puterea instituțiilor sale, spune JJ Messner, directorul FFP lui.
Etiopia, mult timp susținută de o grupare de experți pentru dezvoltare, cauzează în prezent îngrijorare. Seceta a dus la un conflict asupra terenurilor de pășunat. Ce se va aprinde în cele din urmă din „cutia cu iască” poate fi greu de prezis. Este „fenomenal doar cât de rezistenți pot fi indivizii din Etiopia“ (cine le încercă rezistența?) spune dl Messner.
Dar există o limită pentru greutăți și oamenii vor migra către zonele prospere cum ar fi Europa deși Stratfor o vede în declin. Și realitatea confirmă migrația.
IMPORTANT este să existe LIDERI și POLITICIENI care să sesizeze TENDINȚELE și să acționeze ÎN INTERES NAȚIONAL o spune din nou Stratfor, așa cum prevede creșterea puterii POLONIEI care știe să-și joace interesul național fiind țara care este lider în prelucrarea (șlefuirea) DIAMANTELOR NATURALE. E unul din motivele mi puțin cunoscute și ale atacului ei din al doilea război mondial - piața de diamante.
România - colosal de imbecil, a renunțat și la DREPTUL de poansonare a aurului și tezaurul ei la dat la alții. Halal lideri și trădător guvernator.
ISTORIA v-a sublinia mai dur decât mine aceste cretinisme antinationale. Săracul Anghel Rugină se zbate în mormânt la impotența criminală a liderilor. Degeaba și-a răcit gura.

sâmbătă, 6 mai 2017

SUBTILITĂȚI DIPLOMATICE PENTRU AVANTAJE ECONOMICE

Se vede și din avion concurența acerbă declanșată de întâlnirea lui Merkel la Soci ce l-a făcut pe Trump să ceară urgent lui Putin o convorbire telefonică în dimineața de dinaintea întâlnirii cu Germania. Mai mult, Putin a interzis cultul „Martorii lui Iehova” în Rusia fiindcă se implică în politică iar Trump în replică a anulat legea din SUA care interzicea religiilor să facă politică.
Replica e „America First!”
Concurența dintre UE, SUA, China, Turcia etc. etc. pentru creșterea facilităților economice în CONJUNCTURA rescrierii zonelor de influență globale, inclusiv în Siria unde prin Trilaterala (Iran, Turcia, Rusia) „fac legea” în zona arabă din care SUA continuă să fie exclusă de la masa tratativelor din Orientul Mijlociu, mizând pe avantajele asului din mâneca fiecăruia, este un CICLON de gradul 5.
Ori SUA nu poate fi eliminată din zonă fără o reacție pe măsură.
„Drumul Mătăsii” relansat de China, proiect în care a deschis și propria BANCĂ de finanțare directă, face valuri GIGANTICE la nivel global fiindcă SCHIMBĂ RADICAL POLII afacerilor lumii.
UE aflată în disoluție de management este din nou „SABOTATĂ” de Merkel care vrea să preia frâiele de management ale Europei ÎNTREGI pe vidul alegerilor din Franța și derularea BEXIT-ului asigurând și conectarea Germaniei la resursele ASIEI, prin momentul Soci-Rusia.
Trump a sesizat PERICOLUL și a intervenit intempestiv, fiindcă Germania are și cu China un loc de lider iar Turcia face iar jocuri globaliste.
Rusia, afectată de sancțiunile UE și nu numai, a decis să-și utilizeze așii săi diplomatici pentru a semăna discordie în piața relațiilor diplomatice ale occidentului și a scăpa de sancțiunile economice.
Întărirea și ca FORȚĂ MILITARĂ a Tratatului țărilor de la Shanghai (OCS) la care a aderat și India și Pakistan face ca zona Cașmir să devină din nou o țintă de revigorare conflictuală mai ales că Rusia are formată deja PIAȚA vânzărilor pentru complexul de rachete S-400 livrate în China, India, Pakistan și recent deja și pentru Turcia concurând sistemele Patriot americane.
Acest subiect a fost atacat la negocieri și de Merkel, vizavi de Ucraina, de sancțiuni și de summitul G-20 ce va avea loc în Germania.
Germania a reușit astfel să-și consolideze poziția sa, ca ȚARĂ, independent de UE, DEVENIND UNA DIN ȚĂRILE LIDER în relațiile comerciale cu Rusia dar și în Asia. Interesul poartă fesul și nu alianțele din UE.
Președintele Putin a HIPERBOLIZAT inteligent creșterea schimburilor comerciale bilaterale. „În ianuarie-februarie, volumul a crescut cu 43%“, a spus el, adăugând că „GERMANIA ESTE CEL MAI MARE CUMPĂRĂTOR DE GAZE NATURALE DIN RUSIA. Livrările rusești acoperă 35% din nevoile pieței germane. În același timp, GERMANIA OCUPĂ PRIMUL LOC ÎN CEEA CE PRIVEȘTE INVESTIȚIILE ÎN ECONOMIA RUSĂ - cu mai mult de 16 miliarde $ de investiții, volum aflat în creștere rapidă”.
Potrivit lui Putin, Rusia are în jur de 5.000 de întreprinderi cu capital german, cifra de afaceri totală a acestora depășește 50 miliarde $.
Germania mustea de plăcere la remarcile lui Putin, sesizează presa.
„Cooperarea noastră este o contribuție semnificativă în stabilizarea economiei mondiale“, a declarat și Merkel parcă pentru a-l enerva pe Trump.
Aceste relații au perspective de dezvoltare, a declarat președintele rus spre satisfacția reciprocă a SONORIZĂRII faptelor statistice deși „o mulțime de probleme încă mai există și au existat o mulțime de obstacole, dar vom discuta exact cest fapt și în cadrul procesului de negociere, G20 sugerat de Germania și dincolo de cadrul său“, a adăugat și Putin.
La G20 „se va discuta cu siguranță ceea ce poate și ar trebui să fie făcut pentru A ELIMINA RESTRICȚIILE în dezvoltarea economiei mondiale“, a declarat și liderul german cu referire la sancțiunile economice.
„Zeci, dacă nu sute de mii de locuri de muncă sunt sprijinite“ atât în Germania cât și în Rusia, ca urmare a cooperării bilaterale, a declarat Putin dorind să ÎNTĂREASCĂ afirmațiile armonizate.
ATENȚIE !!! Germania este pe locul al doilea, după China, în ceea ce privește cifra de afaceri comerciale cu Rusia, a spus Putin.
„Cifra de afaceri a comerțul dintre țările noaste au crescut cu 43% în primele două luni ale anului 2017 și acest lucru este deja un bun indicator“, a repetat președintele rus și a continuat ACCENTUAT.
„Germania este, de asemenea, un lider în INVESTIȚII în economia Rusiei ce se ridică la mai mult de 16 miliarde $ iar investițiile Rusiei în economia germană sunt de aproximativ 8,5 miliarde $”.
De aceea Putin a spus că a fost foarte mulțumit de activitățile grupului de lucru interdepartamental ruso-german responsabil PENTRU PROBLEMELE STRATEGICE ale cooperării economice și financiare.
 Scopul cooperării este de a stabili o interacțiune între cercurile de afaceri din cele două țări care speră că vor participa și la summitul „Forumului Economic Internațional St. Petersburg” a confirmat pentru presă și Dmitry Peskov, purtătorul de cuvânt rus.
Rusia a confirmat și cooperarea cu alte state vizavi de „piața” militară a spus Dmitry Peskov după întâlnirea cu Merkel.
Ankara este încă în discuții cu Rusia cu privire la toate aspectele legate de sistemul de rachete S-400, INCLUSIV PRODUCȚIA COMUNĂ și nivelul de PREȚ, citând declarația ministrului turc de externe Mevlut Cavusoglu de săptămâna trecută, situație extrem de incomodă pentru SUA.
Purtătorul de cuvânt Dmitry Peskov nu a exclus, în discuțiile cu presa, că această problemă poate fi discutată în cadrul reuniunii viitoare dintre președintele rus Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan, tot la Soci. Despre ceasta scriu și oficialii celor două țări menționând că în primul rând negocierile au început să fie derulate împreună cu planurile intenției Turciei de a cumpăra din Rusia sisteme S-400 încă din toamna anului 2016.
Turcia și  Rusia țintesc și un acord cu privire la INTEGRAREA S-400 livrate în sistemele de apărare aeriană COMUNE, îndeosebi pentru protejarea conductelor strategice de produse petroliere și gaze din Marea Neagră. Situația asta a alarmat SUA exclusă prin Trilaterală (Iran, Turcia, Rusia) pentru Siria, și de pe piața arabă.
Și un alt sistem rusesc de rachete anti-balistice, S-300V, e angajat în oferta către Turcia subliniază presa, sisteme ce concurează împotriva sistemului Patriot.
Acestea fiind spuse și lui Merkel, s-a subliniat că mai devreme, în 2014, China a oferit sistemul HQ-9 (o versiune de calitate mai scăzută a Rusiei de S-300) care a obținut o victorie comercială incredibil de surprinzătoare.
Cu toate acestea, mai târziu, și Washingtonul a devenit preocupat de afacere și a făcut presiuni asupra Turciei folosind amenințări cu înghețarea unor proiecte militare și tehnice, ca parte a NATO, solicitând căderea/renunțarea la această decizie, scriu ziarele legând situația de lovitura de stat.
Actuala mișcare a Rusiei și Turciei ajunsă la un acord asupra livrărilor de sisteme de rachete cu rază lungă pare să aibă mai multe șanse de a fi îndeplinite sub VALUL de schimbări strategice, afirmă și Mikhail Barabanov, un cercetător de la Centrul pentru Analiza Strategică și Tehnologii (CAST), scriu cu MAJUSCULE ziarele după întâlnirea cu Merkel.
Acesta este un fel de gest al Turciei către Occident, după lovitura de stat eșuată în iulie 2016, în timpul căreia nici NATO și nici UE nu a oferit sprijin către Ankara dând vina ... pe Erdogan.
În cazul în care Turcia cumpără sistemul de rachete din Rusia, aceasta va fi PRIMA astfel de afacere în ISTORIA relațiilor dintre MEMBRII NATO și Rusia, a declarat presa subliniind că FACTORII POLITICI joacă un rol - cheie în această decizie, mai ales după telefonul intempestiv al lui Trump.
Este devreme acum să vorbim despre NUMĂRUL sistemelor S-400 pe care Turcia le-ar putea cumpăra. Este puțin probabil fiindcă un sistem complet costă nu mai puțin de 2 mld $. (Oare la ce preț cumpără România sistemul Patriot și noi vom participa la producerea lor?)
Rusia a vândut, la același preț, sisteme S-400 în China în conformitate cu contractul din 2014, plus integrarea în sistemul UNIC de apărare aeriană, iar în timpul vizitei lui Putin la New Delhi în 2016, planurile au fost anunțate că se extind și vând încă cinci sisteme, integrate și în India, cu toate că nu a fost încă semnat contractul efectiv. Cooperarea cu India pentru PRODUCȚIA de rachete hipersonice este corelată cu dotarea avioanelor Su-35 cu aceste rachete integrând și sistemele de apărare aeriană a celor două state.
Observăm așadar că ECONOMICUL este LIDERUL negocierilor iar puterea militară ține TRENA discuțiilor.
România nu mai are NICI O PUTERE și demonstrează că liderii DRENEAZĂ RESURSELE cu o criminală nepăsare, în interes străin, uitând de JURĂMÂNTUL către România.
Merkel dictează VIZIBIL și în România dar și NATO excelează prin pretenții când fiecare își negociază abil și dur PROPRIILE interese. România este total discreditată de politic.
Doamne ocrotește-i pe român oriunde s-ar afla!

sâmbătă, 22 aprilie 2017

RUSIA ANUNȚĂ, OFICIAL, PRĂBUȘIREA DOLARULUI

„Cu cât sunt mai agresivi americanii cu atât mai repede se va vedea prăbușirea finală a dolarului ca singura cale pentru a opri victimele agresiunii americane. Pentru a opri această agresiune este NECESAR a scăpa de dolar. Imediat ce vom FINALIZA cu China renunțarea integrală la operațiunile și tranzacțiile cu dolari (vezi noul FMI și desființarea petrodolarilor, vezi și trecerea la altyn) , acesta va fi SFÂRȘITUL PUTERII MILITARE a statelor Unite“, a declarat Sergey Glazyev într-un interviu acordat pentru TASS după atacul cu rachete al SUA asupra Siriei.
Așa se explică acțiunile iresponsabile ale liderilor lumii din acest moment. „Care pe care, fiecare pentru el”.
Comentând cu privire la politica noului președinte american, Glazyev a remarcat faptul că Donald Trump este obligat a face NUMAI ceea ce elita conducătoare se așteaptă ca el să facă (n.m. a devenit vizibil, prea repede și abrupt, un zombi - dragul meu prieten Pavarotti, teleghidat psihotronic de elită, cu falii decizionale schizofrenice - vezi Siria, Coreea, China etc. cu o poziție labilă, bolnavă, față de PACEA lumii, captiv elitei financiare prin afacerile familiei sale, incult inconfundabil, de clovn, încurcând țările atacate sau propriile decizii anterioare. Un incompetent devenit snob, beat de putere). Un om normal, echilibrat, nu ajunge zombi!!! Numai un dezechilibrat mintal UITĂ pe cine a condamnat la moarte, dovedind schizofrenic cruda sa nesimțire asupra deciziei de CRIMĂ.
Oare ce spun doctorii despre starea de sănătatea mintală a lui Trump? Dar și a celorlalți lideri?
Grav este că și ceilalți lideri ai lumii nu sunt nici ei prea departe de Donald Trump și jonglează cu RĂZBOIUL și CRIMA care să le deschidă robinetul ... BANILOR și RESURSELOR, gratis.
„Nu am avut iluzii despre el, știam că el nu va putea schimba politica PROFUNDĂ a SUA. În primul rând, din cauza agresivității Americii în lume, iar agresivitatea își are rădăcinile în aspirația „visului american” de a păstra cu orice preț hegemonia Americii, chiar și într-o situație în care au cedat deja conducerea economie mondiale în fața Chinei“, a spus el.
„Statele Unite nu are instrumente pentru a face față SCHIMBĂRILOR și nu folosesc decât un baston, dolarul, (devalorizat până la absurd, după decizia din 1971 „dolarul mai bun decât aurul”).
Acesta este motivul pentru care se complac într-un război hibrid cu întreaga lume PENTRU A TRANSFERA POVARA ASUPRA DATORIILOR LOR PE ECONOMIA ALTOR ȚĂRI CUMPĂRATE CU HÂRTIA ... DOLAR, pentru a limita toate opțiunile lor la dolar și țintesc să slăbească teritoriile pe care nu le pot controla, cumpărându-le cu dolari.“
„În acest context, isteria anti-rusă și rusofobia CUMPĂRATĂ e în creștere și poate fi văzută ca un factor pe termen lung legat de interesele specifice ale elitei conducătoare din Statele Unite care a jucat cartea UNICĂ - DOLAR“, a declarat consilierul Kremlinului.
„Din punct de vedere obiectiv, ele (elitele SUA) desfășoară un RĂZBOI HIBRID GLOBAL în termeni subiectivi bazați NUMAI pe DOLAR și acest război este îndreptat și împotriva noastră. Mai mult, pentru elită, așa cum se întâmplă întotdeauna atunci când un lider global este schimbat, RĂZBOIUL este pentru CONTROLUL AGRESIV asupra națiunilor colonizate.
Mai CLAR, mai direct spus, mai explicit ca și ȚINTĂ nu putea nimeni să o spună cum a spus-o Hillary Clinton în campania electorală
În perioada dintre primul război mondial și până la al doilea război mondial, Marea Britanie a acționat ca un provocator în încercarea UMILĂ de a menține poziția sa de LIDER COLONIALIST la nivel mondial. Acum, Statele Unite ale Americii sunt în situația de a face același lucru, provocator, şi Trump exprimă aceste interese coloniale ale ELITEI OLIGARHIEI“, a spus el.
NEOCOLONIALISMUL e mascat de fel de fel de provocări care să susțină politica ... DOLARULUI, ca AFACERE GLOBALĂ.
Nicăieri FMI nu a adus BUNĂSTAREA ci sclavia, sub povara dolarului.
CARE AR FI REMEDIUL?
Regretatul economist și profesor Anghel RUGINĂ ne-a recomandat, imediat după 1989, să introducem LEUL GREU, emis sub controlul BNR, cu acoperire AUR sau ARGINT și să nu cedăm sub nici o formă SUVERANITATEA MONETARĂ, nimănui.
Ce a făcut Isărescu și mafia masonică a liderilor celor „TREI PUTORI” trădătoare? Au înstrăinat tezaurul de aur, au cedat poansonarea aurului și au cedat și zăcămintele de aur, argint, etc. Ne-au subordonat dolarului și UE prin distrugerea economiei naționale concomitent cu înstrăinarea AVUȚIEI NAȚIONALE, noi devenind dependenți și de emisiunile monetare străine.
AM DEVENIT COLONIE FĂRĂ NICI UN FOC DE ARMĂ iar pierderile suferite depășesc TOATE distrugerile cumulate din cele două războaie mondiale, pierderi prin JAF PROGRAMAT, evaluate azi la peste 1600 miliarde euro sau 2000 miliarde după calculele Cojocaru.
Sloganul de vis al românilor „Vin americanii” a devenit coșmarul „Au venit mafioții” și România a devenit COLONIE, legiferată oligofren de cele Trei Putori.
Inevitabila „SPIRALĂ A MORȚII” definită în detaliu chiar de directori ai FMI și BM, a intrat în faza finală, indiferent de ce mai dorește România.
LUMEA GLOBALĂ S-A TREZIT, nu și România. Vor fi multe pierderi umane, prea multe, fiindcă SCHIZOFRENIA neocolonialiștilor este acutizată de schizofrenia liderilor îmbuibați, degenerați uman, moral și spiritual.
Recuperarea pierderilor din JAFUL PROGRAMAT este IMPOSIBILĂ fără pierderi umane, imense, fiindcă liderii, criminali schizofrenici, vor să vadă SÂNGELE CURGÂND ÎN FLUVII, ca și răzbunare a schizofrenicilor periculoși.
Doamne ocrotește-i pe români oriunde s-ar afla!

sâmbătă, 8 aprilie 2017

SPRE UN CONFLICT DESCHIS SUA-RUSIA

Încep să se lege unele acțiuni precedente de lovitura SUA asupra aerodromului  „Shayrat“ din Siria.
Testul cu aviația israeliană privitor la apărare AA a Siriei cu sisteme de rachete S-200 de la Palmira e un eveniment de cercetare evidentă.
Lovitura asupra Siriei a fost cu mult timp înainte PLANIFICATĂ.
Congresmanul democrat Adam Schiff a ajuns la o înțelegere cu secretarul de stat american Rex Tillerson să-și anuleze vizita la Moscova, din cauza rapoartelor unui atac chimic în provincia Idlib siriană unde, probabil, și rușii au contribuția lor.
În SUA presiunea asupra lui Trump, pe toate planurile, inclusiv juridic, de contestare a puterii sale duce administrația spre o periculoasă asociere în politica externă cu Putin.
SUA era deja eliminată OFICIAL de la masa tratativelor prin TRILATERALA (Iran, Turcia, Rusia) și isca să piardă TOTAL inițiativa și în Orientul Mijlociu. Așa s-a născut „micul război”.
ISIS, creată tot de SUA, avea nevoie de O BAZĂ unde să se retragă altfel risca să intre în Europa, în SUA și alte zone. Trump le-a oferit astfel o șansă să se consolideze în Siria, mai ales că în Irak avea deja mari probleme cu loviturile sale militare.
Democrații i-au cerut PROBE lui Trump că nu va face alianță cu Rușii și au propus testul „micul război” pentru administrația americană. Trump a fost silit să înghită gălușca fierbinte.
FAPTIC: Distrugătoarele USS Porter și Ross, echipate cu complexe de apărare antirachetă Aegis, care pe 05 aprilie erau încă în regiunea Sicilia, în Marea Mediterană primesc misiunea de atac. În același timp rețineți că ambele distrugătoare, înarmate cu rachete de croazieră Tomahawk, anti-aeronave și rachete anti-submarin erau deja complet echipate.
Pe data de 6 Aprilie, distrugătoarele Porter și Ross au făcut o trecere bruscă și rapidă, aproximativ de 40 mile sud-vest spre Tel Aviv. La ora 3.26 (ora locală) a fost trasă prima salvă de rachete Tomahawk iar la 3,48 - a doua.
În acest caz, trecerea rachetelor a fost descoperită în spațiul aerian al Israelului și Libanului observatorii subliniind eronat că SUA sprijină războiul din Liban, mulți fiind indignați de această formă de sprijin flagrant din partea SUA.
În plus, faptul că americanii au pornit din Sicilia, ca să ajungă până la coasta israeliană în dimineața de 6 aprilie, înseamnă că decizia SUA de a ataca a fost luată cu mult mai devreme decât i-au anunțat SUA pe aliați.
Sursa libaneză a explicat, de asemenea, motivele pentru care bază „Shayrat“, a fost vulnerabilă la rachetele de croazieră. Atacul s-a executat mascat, de aproape, peste teritoriul unor state care au colaborat, fiind din timp înștiințate.
„Baza“ Shayrat „se află la 200 de kilometri în interiorul teritoriului Siriei, departe de apărarea aeriană rusă. O parte a rachetelor au putut trece, mascate, de „Golan Heights” și o parte prin Liban, utilizând terenul pentru acoperire. Rachetele au fost la o altitudine de aproximativ 50 de metri venind direct din mare prin vale, ferite de apărarea aeriană rusă, staționată în Tartous și Hmeymim care nu au „văzut” rachetele, ele nu au apărut pe radar, la fața locului fiind în orb“ a spus sursa FAN.
Rețineți cooperarea și impactul strategic „Tomahawk“ cu teritoriul israelian, mai ales că unii observatori au confundat atacul acesta cu un atac al forțelor aeriene israeliene. Astfel, canalul Sky News Arabia, a declarat că Forțele Aeriene israeliene, în timpul nopții și în dimineața zilei de 07 aprilie au provocat mai multe lovituri la instalațiile militare ale organizației libaneze „Hezbollah“ împreună cu Armata Arabă Siriană (ASA), în provinciile din Damasc și Dar. Frumoasă dezinformare și mascare.
În realitate, observatorii au înregistrat elementele de zbor al unor rachete ce au trecut prin teritoriile Libanului și Israelului și, mai departe, de-a lungul provinciilor siriene de Dara, Damasc și Homs rușii fiind induși în eroare neacceptând o lovitură din partea SUA împotriva tratatelor internaționale.
Situația SCHIMBĂ RADICAL pozițiile juridice ale POSIBILELOR conflicte după acest caz corelat și cu altele precedente.
În același timp, astfel cum au raportat corespondenții FAN, deja loviturile s-au localizat în zona de atac în apropierea bazei aeriene „Shayrat“.
Rachetele „Tomahawk“ au atacat nu numai teritoriul bazei aeriene siriene în sine, dar, de asemenea și CAT, situate pe ruta Homs-Palmyra.
The New York Times prezice un colaps pentru Trump în relațiile lui cu Moscova și transformă Siria într-un refugiu protejat de SUA pentru teroriști.
SITUAȚIA ESTE TOTAL OPUSĂ DECLARAȚIILOR ANTERIOARE ALE LUI TRUMP SPRE UN JOC EXTREM DE PERICULOS AL NEÎNCREDERII.
Kremlinul anunță că nu va mai face nici un acord cu Washingtonul, ceia ce „ar pune în pericol influența SUA în Siria și Orientul Mijlociu.“ În plus, în decizia sa de a ataca Siria, președintele american a pus în pericol chiar VICTORIA negocierilor asupra teroriștilor ISIS.
Siria a devenit astfel un sanctuar al teroriștilor protejați de SUA în cazul în care regimul sirian al-Assad cade. Se complică astfel inimaginabil negocierile actuale privind PACEA din Siria și cad TOATE aranjamentele făcute, FĂRĂ participarea SUA la masa negocierilor.
Era totuși de așteptat ca SUA să își revendice rolul de jandarm mondial și a făcut-o.
Replica lui Trump cum că el nu dorește să fie PREȘEDINTELE LUMII ci doar al SUA după sloganul „America first and only America first” devine vorbă goală, iată că INTERESELE grupării RĂZBOI și-a impus condițiile și în SUA, rapid, după alegeri. Și va continua să re-devină, ferm, JANDARMUL lumii. China nu va eclipsa America, nici economic nici militar.
Replica americanilor nu a întârziat să vină acuzându-l de trădare pe Trump.
TENDINȚELE GLOBALE SE SCHIMBĂ DIN NOU DUPĂ CEDAREA LUI TRUMP ÎN FAȚA GRUPĂRII RĂZBOI. UN PAS ÎNAINTE DOI PAȘI ÎNAPOI ÎNCEPE SĂ DEVINĂ ȘI POLITICA LUI TRUMP?
Putin a comunicat OFICIAL, prin ministrul de externe că, dacă se repetă atacul, scenariile conduc rapid la UN CONFLICT DESCHIS între SUA și Rusia.
Anunțul a alarmat și Trilaterala (Iran, Turcia, Rusia) care e obligată să intervină.
Israelul, Arabia Saudită și Qatarul sunt direct implicate în eventualitatea unui conflict ceia ce APRINDE FOCUL RĂZBOIULUI în întreaga regiune.
ÎN REPLICĂ, Rusia a dat ordin ca fregatele sale din Marea Neagră să intre în Mediterană lângă Siria.
Deja „Admiral Grigorovich” este ajunsă în Mediterana. Aceste nave au o cilindree și un deplasament pentru aproximativ 4.000 de tone, viteza de 30 de noduri și autonomie de marș de 30 de zile. Acestea sunt înarmate cu rachete de croazieră Kalibr-NK, au un sistem de auto-apărare antirachetă Shtil-1, și o piesă de artilerie de 100 mm A-190. Nava este capabilă să transporte și un elicopter pe punte.
La celălalt capăt, Gibraltar-ul a devenit conflictual, UE a început BREXIT-ul iar SUA are o întâlnire oficială cu China ca să spargă alianța militară cu Rusia. Japonia se înarmează frenetic și MIRESMELE UNUI RĂZBOI MONDIAL sunt simțite pretutindeni în aer.
România este DOAR carne de tun militarii fiind în continuare MINȚIȚI cu majorările salariale și de pensii. Aurul nostru este sechestrat la Londra și noi CONTINUĂM să jucăm „bambilici” cu corupții.